Eszkola

Bezpiecznik elektryczny co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Bezpiecznik elektryczny jest urządzeniem w instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie przepływu prądu w instalacji w przypadku zbyt wysokiego natężenia. Ze względu na zasadę działania można podzielić bezpieczniki na różne rodzaje.

W bezpiecznikach automatycznych głównym elementem jest wyzwalacz, który przy dużym natężeniu rozłącza obwód przez zwolnienie sprężystej części. W bezpiecznikach polimerowych wykorzystywany jest gwałtowny wzrost oporu przy przekroczeniu pewnej granicznej temperatury polimeru. Wzrost temperatury powodowany jest wzrostem natężenia prądu. Zatem przy odpowiednio dużym natężeniu, polimer ogrzeje się powyżej temperatury granicznej, co spowoduje wzrost jego oporu, a to obniży natężenie prądu w obwodzie. Innym rodzajem jest bezpiecznik topikowy, w którym przy odpowiednio wysokim prądzie, topieniu ulega topik, co przerywa obwód.

Ideą stosowania bezpieczników elektrycznych jest zabezpieczenie przed skutkami awarii instalacji elektrycznej. Przykładami skutków mogą być uszkodzenia urządzeń, porażenia prądowe czy nawet pożary.

 

Bezpiecznik elektryczny Wasze opinie

7-4 =
  • J Jasio 08.01.2023

    Dzięki przydało się 😃

Oprócz bezpiecznik elektryczny może Ci się przydać