Eszkola

Prawo Biota-Savarta co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo Biota-Savarta

Prawo Biota-Savarta – służy do wyznaczania wartości indukcji pola magnetycznego dB w określonym punkcie, powodowanej przez bardzo mały odcinek przewodnika dl, przez który przepływa prąd o natężeniu I. Prawo Biota-Savarta można zapisać w postaci wzoru:

\(d\overrightarrow{B}=\dfrac{\mu_0\cdot \overrightarrow{I}}{4\cdot \pi }\cdot \dfrac{d\overrightarrow{l}\times \overrightarrow{r}}{r^3}\)

gdzie:

\(d\overrightarrow{B}\) – indukcja magnetyczna powodowana przez bardzo mały odcinek przewodnika \( d\overrightarrow{l}\),

\(\mu_0\)przenikalność magnetyczna próżni

\( \overrightarrow{I}\) – natężenie prądu elektrycznego,

\( d\overrightarrow{l}\) – nieskończenie krótki odcinek przewodnika elektrycznego,

\(\overrightarrow{r}\) – odległość wychodząca od bardzo małego przewodnika elektrycznego do punktu w którym wyznaczana jest wartość indukcji magnetycznej.

Do stosowania prawa Biota-Savarta niezbędna jest wiedza nie tylko z fizyki, ale również z matematyki wyższej – równania różniczkowe. Jednak stosowanie tego prawa w wielu momentach jest wręcz łatwiejsze od innych wzorów. Do obliczenia indukcji magnetycznej działającej na punkt będący w środku koła, którym jest przewodnik z prądem prawo Biota-Savarta po przekształceniu ukaże nam bardzo prosty wzór:

\(B=\dfrac{\mu_0\cdot I}{2\cdot r}\)

Prawo Biota-Savarta Wasze opinie

7+4 =