Eszkola

Pole magnetyczne co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole magnetyczne jest to przestrzeń, która oddziałuje na poruszające się naładowane elektrycznie ładunki lub obiekty namagnesowane (obiekty mające spinowy moment magnetyczny) bez względu na sposób ich ruchu (poruszające się, czy będące w spoczynku).

Pole magnetyczne jest polem wektorowym, graficznie przedstawia się je za pomocą linii pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest ściśle powiązane z pojęciem pole elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne składa się z pola elektrycznego oraz pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest polem bezźródłowym, oznacza to, że linie pola magnetycznego nie mają swojego początku ani końca w żadnym punkcie, zawsze są to krzywe zamknięte.

Do matematycznego opisu pola magnetycznego służy:

 - indukcja magnetyczna \(\overrightarrow{B}\),

 - natężenie pola magnetycznego \(\overrightarrow{H}\),

 - przenikalność magnetyczna ośrodka \(\mu\).

Zależność między nimi jest następująca:

\(\overrightarrow{B}=\mu \cdot \overrightarrow{H}\)
 

Najstarszym i najłatwiejszym sposobem wykrycia pola magnetycznego jest użycie igły magnetycznej. Jest to jak sama nazwa mówi igła lub bardzo podobny kształt, który jest magnesem trwałym, zamocowana w sposób pozwalający z bardzo małymi oporami poruszać się. Bardzo często jest pomalowana na dwa kolory czerwony oznaczający umowny kierunek północ oraz kolor niebieski (czasem biały) oznaczający kierunek umowny południe. Igła magnetyczna umieszczona w polu magnetycznym ustawia się zgodnie z kierunkiem linii pola magnetycznego.


Pole magnetyczne poza oddziaływaniem na magnesy trwałe oddziałuje również na naładowane elektrycznie obiekty. Gdy naładowany obiekt porusza się w polu magnetycznym działa na niego siła zwana Siłą Lorentza. Powoduje ona zmianę wektora kierunku, naładowany elektrycznie obiekt zaczyna skręcać pod wpływem pola magnetycznego.


Takie dwa sposoby służą do wykrywania pola magnetycznego. Wszystkie inne metody są oparte na jednej z nich lub na obu jednocześnie.
Pole magnetyczne Wasze opinie

2+8 =