Eszkola

Łączenie kondensatorów co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

 W zależności od podłączenia kondensatorów do obwodu ich całkowita pojemność może mieć różną wartość nawet jeśli zostaną użyte te same kondensatory.

Rozważmy połączenie dwóch kondensatorów, tak, że przewód wychodzący z jednego z nich bezpośrednio podłączony jest do drugiego. Połączenie takie nazywane jest szeregowym. Kondensatory tworzą w nim umowny szereg, co ilustruje poniższa grafika.

Łączenie kondensatorów

Zaznaczono na niej symbolem równoległych kresek dwa kondensatory we fragmencie obwodu elektrycznego. Zakładając, że każdy z nich ma pojemność \(C\), to ich pojemność zastępcza obwodu wynosi: \(C_z=\frac{C}{2}\).

Ogólnie dla \(n\) kondensatorów o pojemnościach \(C_1,C_2,...,C_n\) połączonych szeregowo, pojemność zastępcza jest odwrotnością sumy odwrotności pojemności: \(C_z=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}}\)

Inną możliwością podłączenia jest konstrukcja, w której kondensatory nie są połączone bezpośrednio ze sobą, tylko znajdują się na gałęziach o tej samej różnicy potencjałów. Połączenie takie nazywane jest równoległym. Obrazuje to poniższa grafika.

Łączenie kondensatorów

Zakładając, że każdy kondensator ma pojemność  \(C\), to pojemność zastępcza tego fragmentu obwodu wynosi:
\(C_z=C+C=2C\)

Ogólnie dla \(n\) kondensatorów o pojemnościach \(C_1,C_2,...,C_n\) połączonych równolegle, pojemność zastępcza jest sumą pojemności: \(C_z=C_1+C_2+...+C_n\)

Łączenie kondensatorów Wasze opinie

1+4 =

Oprócz łączenie kondensatorów może Ci się przydać