Eszkola

Wielki Wybuch co to jest?

Wielki Wybuch to wydarzenie, które miało miejsce 13.8 mld lat temu i uznaje się je za początek Wszechświata. Nazwę swoją zawdzięcza mylnemu wyobrażeniu o eksplozji, w rzeczywistości uznaje się to za gwałtowny początek rozszerzania.

Pierwszym etapem była tak zwana Era Plancka trwająca do 10-43s, kiedy materia, czasoprzestrzeń i energia zaczęły gwałtownie się rozszerzać. Kwantowy charakter oddziaływań w tym czasie nie pozwala jednoznacznie określić tego, co wtedy miało miejsce, choć rozwijanych jest kilka teorii, m.in. teoria strun.

Kolejny etap to Era Wielkiej Unifikacji. Gdy gęstość materii wynosiła 1067kg/cm3temperatura 1027K od oddziaływania pierwotnego oddzieliło się oddziaływanie jądrowe silne, a po czasie 10-12s już wszystkie cztery znane oddziaływania były odseparowane: silne jądrowe, słabe jądrowe, elektromagnetyczne i grawitacyjne. Oddzielenie się tych oddziaływań kończy etap Wielkiej Unifikacji. Teorią, która stara się połączyć oddziaływania jest Teoria Wielkiej Unifikacji.

Czas 10-36 - 10-33s uznaje się za Erę Wielkiej Inflacji. Rozmiary Wszechświata zwiększyły się wtedy tak, że jego objętość wzrosła co najmniej 1075 -krotnie.

Po czasie 10-6s temperatura rozszerzającego się Wszechświata była już znacznie mniejsza 1013K, co pozwoliło na formowanie się kwarków w protony i neutrony, które później łącząc się ze sobą tworzyły jądra deuteru i helu kilkanaście sekund później. Na pierwsze atomy czekaliśmy już nie sekundy a lata, około 300 000 lat. Kolejny krok w ewolucji wszechświata to powstawanie gwiazd - proces, który trwał setki milionów lat..

Wielki Wybuch Wasze opinie

4+8 =

Oprócz wielki wybuch może Ci się przydać