Eszkola

Bryła sztywna co to jest?

Bryła sztywna inaczej ciało sztywne jest to obiekt, w którym poszczególne punkty (np. cząsteczki) pozostają w stałych odległościach od siebie. Ciało sztywne nie zmienia swojego kształtu oraz posiada stałą gęstość. Bryła sztywna jest pojęciem stworzonym przez fizyków dla uproszczenia pewnych zjawisk by móc skoncentrować się na innych zagadnieniach.

Przykład:  Gdy wystrzeliwujemy kula armatnią, nie chcemy analizować składu kuli tylko dowiedzieć się jak daleko poleci i ile czasu jej to zajmie. Gdybyśmy kuli nie rozpatrywali jako bryłę sztywną (ewentualnie jako punkt materialny), to trzeba by uwzględnić zwiększenie się objętości kuli spowodowanej przez wzrost temperatury w wyniku tarcia z cząsteczkami powietrza, trzeba by uwzględnić też możliwość odkształcenia się kuli spowodowanej przez ładunek wybuchowy w lufie działa oraz wiele innych czynników.

Podsumowując – gdy mówimy o bryle sztywnej to mamy na myśli obiekt, w którym wszystkie punkty mają zawsze stałą odległość względem siebie.

Opisując ciało jako bryłę sztywną możemy obliczyć nie tylko jego położenie czy prędkość, możemy również obliczyć rotacje (wirowanie ciała), czego nie wyliczymy uznając ciało za
 Punktem szczególnym dla bryły sztywnej jest środek masy (pokrywający się ze środkiem ciężkości). Opisując ruch bryły sztywnej najczęściej przedstawia się kilka ruchów prostych, ruch postępowy często w podziale na trzy osie oraz ruch obrotowy względem osi przechodzących przez środek masy. Aby bryła sztywna pozostała w równowadze wypadkowa sił zewnętrznych musi równać się zero oraz całkowity moment sił względem dowolnego punktu musi być równy zero. Innymi słowy zachowana jest I zasada dynamiki Newtona, czyli jeśli na ciało nie działamy żadną siła (w tym grawitacji) to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Bryła sztywna Wasze opinie

8+1 =