Eszkola

Prędkość co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prędkość – jest to wielkość wektorowa, którą oznacza się symbolem v. Prędkość jest równa ilorazowi wektora przesunięcia Δr i przyrostu czasu Δt, w ciągu którego nastąpiło przesunięcie:

\(v = \dfrac{\Delta r}{\Delta t}\).

Prędkość ciała można zapisać w postaci wektora prędkości v(t) gdy mówimy np. o punkcie materialnym, lub jako pole wektorowe v(r,t) np. dla ruchu płynu, gdzie r - wektor położenia, t - czas. Jeżeli przyrost czasu Δt jest wartością bardzo małą dążącą do zera to mamy do czynienia z pojęciem prędkość chwilowa. W pozostałych przypadkach oblicza się prędkość średnią. Tutaj definicja prędkości jest zawsze taka sama, ale w momencie, gdy zaczynamy składanie prędkości to trzeba pamiętać o mechanice relatywistycznej. Ponieważ dla prędkości dużo mniejszych od prędkości światła można powiedzieć, że dwie prędkości dodajemy na zasadzie zwykłej arytmetyki i geometrii, jednak przy prędkościach bliskich prędkości światła dochodzą tak jakby współczynniki poprawkowe.

Prędkość Wasze opinie

3×2 =