Eszkola

Punkt materialny co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Punkt materialny – nieskończenie mały obiekt posiadający określoną masę. W geometrii uznawany za obiekt nieposiadający wymiarów, czyli za kropkę, punkt, jednak posiada on masę, jest to ułatwienie poczynione przez fizyków dla liczenia większych obiektów - większych od kropki takich jak kamień, czy nawet planeta, ale w odniesieniu do odległości jaką przebędzie uznaje się go za mały.

Przykład: Gdy mamy kulę o średnicy 2 cm i przebywa ona odległość kilku kilometrów, to traktuje się taki obiekt jako punkt materialny o masie jaką faktycznie ma kula, jednak geometrycznie wyznacza się jej środek ciężkości i w obliczeniach traktuje jako punkt, czyli punkt materialny. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie, które jednak bardzo dobrze się sprawuje w obliczeniach i pozwala zachować praktycznie nieistotne błędy. Pojecie to często jest związane z pojęciem bryły sztywnej, ponieważ punkt materialny jest uproszczeniem bryły sztywnej.

Punkt materialny Wasze opinie

7+1 =