Eszkola

Załamanie światła co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Załamanie światła zwane również refrakcją światła jest to zmiana kierunku rozchodzenia się promieni świetlnych, gdy światło pada na granicę dwóch różnych ośrodków. Spowodowane jest to różnicą prędkości światła w różnych ośrodkach. Załamanie światła wiąże się więc ze zmianą ośrodka.

Promień padający - biegnący do granicy, promień odbity - odbity od granicy i normalna - prostopadła do granicy dwóch ośrodków leżą w jednej płaszczyźnie. Kąt \(\alpha\)  między promieniem padającym i normalną nazywamy kątem padania, zaś kąt \(\beta\) między normalną i promieniem załamanym - kątem załamania.

Zgodnie z prawem załamania światła (prawem Snelliusa) stosunek kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnego współczynnika załamania ośrodka drugiego \(n_2\)do bezwzględnego współczynnika załamania ośrodka pierwszego \(n_1\), czyli współczynnikowi względnemu załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego \(n_{2,1}\):

\(\frac{sin\alpha}{sin\beta}=\frac{n_2}{n_1}=n_{2,1}\) 

Załamanie światła co to jest?

Załamanie światła Wasze opinie

9-1 =