Eszkola

Względność ruchu co to jest?

Ruchem nazywana jest zmiana położenia pewnego ciała w czasie względem układu odniesienia. Bezpośrednio z takiego zdefiniowania ruchu wynika jego względność - ciało może być w ruchu względem jednego obserwatora, a względem innego nie.

Wyobraźmy sobie wózek, na którym stoi niebieski obserwator, a za nim obserwator zielony. Na początku wózek nie porusza się względem podłoża. Zielony obserwator nie obserwuje zmiany położenia wózka, podobnie obserwator niebieski. Każdy z nich może powiedzieć "wózek nie porusza się względem mnie".

Kiedy wózek zacznie poruszać się względem podłoża z szybkością \(v_1\), obserwator zielony odnotuje zmianę położenia wózka i względem niego wózek będzie się poruszał. Obserwator na wózku, nie zauważy ruchu wózka i względem niego wózek będzie w spoczynku. Niebieski obserwator może stwierdzić, że porusza się za to obserwator zielony zauważy ich względną zmianę położenia.

Zasada względności ruchu
W przypadku, gdy zielony obserwator porusza się względem podłoża z szybkością \(v_2<v_1\) w tym samym kierunku co wózek, ich względna zmiana położenia będzie mniejsza niż wcześniej, stąd zielony obserwator uzna, że wózek porusza się względem niego z szybkością mniejszą niż wcześniej  \(v_{wzgl}=v_2-v_1\).

Zasada względności ruchu

Niech teraz wózek zacznie poruszać się w kierunku zielonego obserwatora z szybkością \(v_3\) względem podłoża. Zielony obserwator odczuje teraz, że wózek zbliża się do niego szybciej niż wcześniej się oddalał. Szybkość wózka względem zielonego obserwatora wyniesie \(v_{wzgl}=v_3+v_2\).

Zasada względności ruchu

Widać, że istotne jest określenie, względem czego porusza się dane ciało, ponieważ dla obserwatorów związanych z różnymi układami odniesienia to samo ciało może się poruszać i być w spoczynku.

Zasada względności ruchu Wasze opinie

9+7 =

Oprócz zasada względności ruchu może Ci się przydać