Eszkola

Dioda półprzewodnikowa co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Dioda


Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa w rzeczywistości jest złączem p-n. Jak sama nazwa mówi złącze p-n składa się z warstwy „p” oraz warstwy „n”. Są to warstwy będące półprzewodnikami. Ogólnie mówiąc warstwa „n” posiada nadmiar elektronów, natomiast warstwa „p” posiada ich niedobór. Gdy połączy się ze sobą te półprzewodniki to na styku powierzchni „p” z powierzchnią „n” następuje równomierne rozłożenie elektronów. Do warstwy „p” napływają elektrony, których wcześniej brakowało, a z warstwy „n” odpływa ich nadmiar. W taki sposób powstaje obszar zatrzymujący przepływ prądu elektrycznego tzw. warstwa zaporowa.

Warstwa ta ma szczególną właściwość powodującą, że prąd podłączony z jednej strony będzie płyną a podłączenie go odwrotnie powoduje prawie zupełne zatrzymanie przepływu prądu. Można powiedzieć, że dioda przewodzi prąd tylko w jedną stronę.

Kolejną właściwością częściowo wynikającą z tego, że prąd może płynąć przez diodę tylko w jednym kierunku jest zdolność diody do prostowania prądu, czyli zamiany prądu zmiennego na prąd stały do tego używa się specjalnie do dostosowanej diody półprzewodnikowej zwanej diodą prostowniczą.

Ze względu na charakter zastosowań diody można wyróżnić diodę:
 - prostowniczą,
 - stabilizacyjną (dioda Zenera),
 - pojemnościową,
 - przełączającą (impulsową),
 - detekcyjną,
 - generacyjną i wzmacniającą,
 - elektroluminescencyjną (LED) – dioda świecąca,
 - laserową,
 - fotodiodę,
 - tunelowa,

Najczęściej mówiąc o diodzie mówi się o diodzie elektroluminescencyjnej, czyli o diodzie świecącej. Eksperymentując z tego typu diodami należy pamiętać, że nie wszystkie odmiany tych diod potrzebują tego samego napięcia. Poniżej prezentujemy napięcia, jakie powinny być na diodach o określonych kolorach.

Wartość napicia w zależności od koloru diody świecącej:

IR (Infrared) podczerwone – 1,8V
Czerwona – 2.0-2.3V
Żółta – 2,1-2,2V
Zielona – 2,3-2,5V
Niebieska – 3,2V
UV ultrafioletowa – 3,6V

Dioda Wasze opinie

7-1 =