Wzór na objętość warstwy kulistej

Wzór na objętość warstwy kulistej ma postać:

\(V= \dfrac{1}{6}  \pi h ( 3r_1^2 + 3r_2^2 + h^2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość warstwy kulistej

\(r_1, r_2\) - promienie kół ograniczających warstwę

\(h\) - wysokość warswty kulistej (odległość pomiędzy dwoma płaszczyznami)


Warstwa kulista jest to część kuli zawarta między dwoma płaszczyznami równoległymi przecinającymi kulę, odległymi od środka kuli o nie więcej niż jej promień (R). Warstwa kulista ograniczona jest pasem kulistym oraz dwoma kołami stanowiącymi przekroje kuli z płaszczyznami równoległymi ograniczającymi warstwę.
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka