Wzór na promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym

Wzór na promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym ma postać:

\(R = a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(R\) - promień okręgu opisanego na sześciokącie foremnym

\(a\) - długość boku sześciokąta foremnego


Sześciokąt foremny jest to figura wypukła, o wszystkich 6 bokach równej długości i wszystkich 6 kątach równych. Każdy jego kąt węwnętrzny ma miarę 120o.Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka