Eszkola

Wzór na obwód elipsy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na obwód elipsy ma postać:

\(L = 4a \int_{0}^{1} \dfrac{\sqrt{1- e^2 t^2}}{\sqrt{1-t^2}} dt\), gdzie

\(e^2 = \dfrac{a^2 - b^2}{a^2}\),  dla \( a > b\)

Przybliżony obwód elipsy ma postać:

\(L = \left (\dfrac{3}{2} (a + b) - \sqrt{ab}\right ) \pi\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - półosie elipsy


Elipsa jest to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których suma odległości od dwóch ustalonych punktów (ogniskowe elipsy) jest wielkością stałą.

Wzór na obwód elipsy - jak stosować w praktyce?

6-2 =

Oprócz - wzór na obwód elipsy może Ci się przydać