Eszkola

Obwód koła - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Koło to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie, których odległość od środka (pewien ustalony punkt na płaszczyźnie) jest mniejsza lub równa promieniowi (pewna zdefiniowana odległość na tej płaszczyźnie)

Okrąg to skrajny brzeg koła, to zbiór punktów leżących w takiej samej odległości od środka. Obwód koła to nic innego jak długość okręgu.

Obwód koła

Zarówno w kole, jak i w okręgu możemy wyróżnić trzy rodzaje odcinków: średnica (odcinek, którego oba końce leżą na okręgu i jednocześnie odcinek ten przechodzi przez środek okręgu), cięciwa (odcinek, którego oba końce leżą na okręgu, największą cięciwą jest średnica), promień (to odcinek, którego początek jest w środku okręgu a koniec na okręgu, promień (to dokładnie połowa długości średnicy).
Obwód koła

Obwód koła (długość okręgu) obliczamy ze wzoru:

O = 2πr

gdzie r to promień koła, π - stała matematyczna wynosząca ok 3,14

Przykład 1. Oblicz obwód koła o promieniu 5 cm.

O = 2πr
O = 2 * 3,14 * 5 cm = 31,4 cm

Odp Obwód koła wynosi 31,4 cm

Obwód koła Wasze opinie

5×3 =