Eszkola

Wzór na obwód koła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na obwód koła ma postać:

\(L = 2 \pi r\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - obwód koła

\(r\) - promień koła

Kołem o środku w punkcie O i promieniu r (r > 0) nazywamy zbiór punktów płaszczyzny, których odległości od punktu O sa mniejsze od r lub równe r. Spośród figur o danym obwodzie koło obejmuje największą powierzchnię.

Wzór na obwód koła - jak stosować w praktyce?

3+4 =