Eszkola

Wzór na pole powierzchni wycinka koła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni wycinka koła ma postać:

\(P = \dfrac{r l}{2} = \dfrac{\alpha \pi r^2}{360^o}\), gdzie

\(l = \dfrac{\alpha \pi r}{180^o}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni wycinka koła

\(r\) - promień koła

\(l\) - długość łuku

\(\alpha\) - kąt środkowy


Wycinek kołowy jest to każda z dwóch części na jakie dzielą koło dwa nie pokrywajace się promienie wraz z tymi promieniami.

Wzór na pole powierzchni wycinka koła - jak stosować w praktyce?

3×7 =