Eszkola

Pole powierzchni trójkąta równobocznego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole powierzchni trójkąta równobocznegoWzór na pole powierzchni trójkąta równobocznego ma postać:

\(h = h_a = h_b =h_c\)

\(P = \dfrac{a^2 \sqrt{3}}{4}\)

\(P = \dfrac{1}{2} a \cdot h\)

\(h = \dfrac{a \sqrt{3}}{2}\)
 
Wyjaśnienie symboli:

\(a\) - długość boku trójkąta

\(h\) - długość wysokości trójkąta


Trójkąt równoboczny to trójkąt o wszystkich bokach równej długości, każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 60o.

Wzór Herona

Pole powierzchni trójkąta równobocznego - jak stosować w praktyce?

8-1 =