Eszkola

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego wzór

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego ma postać:

\(S_n = a_1 \dfrac{1 - q^n}{1 - q}\),    dla    \((q \neq 1)\)

\(S_n = n a_1\),    dla   \((q = 1)\)


Wyjaśnienie symboli:

\(S_n\) - suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego

\(a_n\) - n-ty wyraz ciągu geometrycznego

\(a_1\) - pierwszy wyraz ciągu geometrycznego

\(n\) - ilość wyrazów w ciągu geometrycznego

\(q\) - iloraz ciągu geometrycznego

 
 

 

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego - jak stosować w praktyce?

5×2 =

Oprócz - wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego może Ci się przydać