Eszkola

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego wzór

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego ma postać:

\(a_n = a_1 \cdot q^{n - 1}\)    dla    \((n \geq 1)\)

\(a_n^2 = a_{n - 1} \cdot a_{n + 1}\)     dla    \((n > 1)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a_n\) - n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

\(a_1\) - pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego

\(n\) - ilość wyrazów w ciągu arytmetycznym

\(q\) - iloraz ciągu geometrycznego

 

Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego - jak stosować w praktyce?

5-4 =