Eszkola

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego wzór

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego


Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego ma postać:

\(S_n = n \dfrac{a_1 + a_n}{2} = n a_1 + \dfrac{r}{2} n (n - 1)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(S_n\) - suma n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego

\(a_n\) - n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

\(a_1\) - pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego

\(n\) - ilość wyrazów w ciągu arytmetycznym

\(r\) - różnica ciagu arytmetycznego

 
 

 

Wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego - jak stosować w praktyce?

4×3 =

Oprócz - wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego może Ci się przydać