Eszkola

Wzór na dzielenie pierwiastków wzór

Wzór na dzielenie pierwiastków ma postać:

\(\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\), gdzie

\(a \geq 0,  b > 0,  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \} \: i  \:  m \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)


Oznacza to, że \(a\) to liczba większa bądź równa \(0\), \(b\) to liczba większa od \(0\) , \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\), \(m\)  jest liczbą naturalna z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)

Pierwiastkowanie

Wzór na dzielenie pierwiastków - jak stosować w praktyce?

2+9 =