Eszkola

Wzór na mnożenie pierwiastków wzór

Wzór na mnożenie pierwiastków ma postać:

\(\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}\),   gdzie

\(a \geq 0,  b \geq 0,  \: i  \:  n \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \} \: i  \:  m \in N \setminus \left \{ 0, 1 \right \}\)
    

Oznacza to, że \(a \: i \: b\) są to liczby większę bądź równe \(0\), \(n\) jest liczbą naturalną z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\), \(m\)  jest liczbą naturalna z wyłączeniem liczb \(0\) i \(1\)
 

Wzór na potęgę pierwiastka o tym samym wykładniku

Wzór na mnożenie pierwiastków - jak stosować w praktyce?

3×2 =