Eszkola

Wzór na równanie Arrheniusa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na równanie Arrheniusa ma postać:

\(k_r=Ae^{-\dfrac{E_a}{RT}}\)

gdzie:

\(k_r\) - stała szybkości reakcji (jednostka jest determinowana przez postać równania kinetycznego),

\(A\) - współczynnik proporcjonalności (wyznaczany empirycznie),

\(E_a\) - energia aktywacji reakcji \([\frac{J}{mol}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,3144621(75) [\frac{J}{mol\cdot K}]\)

\(e\) - podstawa logarytmu naturalnego.Wzór na równanie Arrheniusa - jak stosować w praktyce?

8-3 =