Eszkola

Wzór na współczynnik równoważności alkacymetryczny wzór

Wzór na współczynnik równoważności alkacymetryczny ma postać:

\(f_A=\cfrac{n_A}{n_{H^+}}\)

lub

\(f_A=\cfrac{n_A}{n_{OH^-}}\)

gdzie:

\(f_A\) - współczynnik równoważności alkacymetryczny reagenta \(A\),

\(A\) - wzór chemiczny lub symbol umowny reagującego składnika,

\(n_A\) - liczebność materii reagneta \(A\) (wnosząca jeden mol cząsteczek lub 1 cząsteczka reagenta),

\(n_{H^+}\) - liczebność materii protonów,

\(n_{OH^-}\) - liczebność materii jonów wodorotlenowych.Wzór na współczynnik równoważności alkacymetryczny - jak stosować w praktyce?

1+3 =