Eszkola

Wzór na równanie Rydberga wzór

Równanie Rydberga - wzór

Równanie Rydberga wyraża się wzorem:

\(\nu =\frac{1}{\lambda }=Z^{2}Rc\left [ \dfrac{1}{(n_1+s)^{2}} -\dfrac{1}{(n_2-p)^{2}}\right ]\)

gdzie:

\(\nu\) - częstość promieniowania wyemitowanego przy przejściu elektronu z poziomu wyższego do niższego \([MHz]\),

\(\lambda\) - długość fali \([m]\),

\(Z\) - liczba atomowa (porządkowa) pierwiastka \([-]\),

\(R\) - stała Rydberga \(R=10 973 731,568 527 [m^{-1}]\),

\(n_1\) - główna liczba kwantowa niższego stanu wzbudzonego lub stanu podstawowego \([-]\),

\(n_2\) - główna liczba kwantowa wyższego stanu wzbudzonego \([-]\),

\(s,p\) - poboczne liczby kwantowe (dla innych serii d i f) \([-]\),

\(c\) - prędkość światła \(c=299 792 458 [m·s^{-1}]\).

Wzór na równanie Rydberga - jak stosować w praktyce?

7-1 =