Eszkola

Wzór na stosunek molowy wzór

Wzór na stosunek molowy ma postać:

\(X_i=\dfrac{n_i}{n_1}\)

gdzie:

\(X_i\) - stosunek molowy \([-]\),

\(n_i\) - ilość składnika \(i\)-tego \([mol]\),

\(n_1\) - 1 mol składnika \(1\)-go \([mol]\).Wzór na stosunek molowy - jak stosować w praktyce?

2×3 =