Eszkola

Mol definicja i właściwości

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Mol jest jednostką miary materii. Z definicji wynika, że mol to ilość substancji, w skład której wchodzi tyle atomów, cząsteczek, wolnych rodników, cząsteczek elementarnych (np. elektronów), ile atomów znajduje się w 12 g izotopu węgla 12C. Innymi słowy, jeden mol równy jest takiej ilości sztuk ile atomów znajduje się w 12 g izotopu węgla 12C.

Liczba „sztuk” w jednym molu dowolnej substancji jest równa 6,022 · 1023.  Liczbę tę nazwano liczbą Avogadra na cześć włoskiego uczonego Amadea Avogadra, twórcy jednego z najważniejszych praw chemicznych  i oznaczana jest jako NA.

Taka definicja nie zawsze daje jasny i zrozumiały obraz jednostki jaką jest mol. Wyobraźmy sobie, że organizujemy przyjęcie urodzinowe, na które potrzebujemy dużą ilość balonów, a do każdego z nich sznurek do zawiązania. Kupując w sklepie 100 g balonów i 100 g sznurków trzeba by się zastanowić czy balonów jest rzeczywiście tyle samo, co sznurków. Podobnie jest w chemii, 100 gram danej substancji nie zawsze odpowiada 100 gramom innej. W celu uproszczenia zastosowano jednostki wyrażające liczebność substancji – mole. Wracając do przykładu, odpowiednikiem mola mogłaby być paczka zawierająca 20 sztuk balonów bądź 20 sznurków.  

Zatem 1 mol równa się 12 g węgla 12C, co odpowiada  6,022 · 1023 drobin. Pojęcie mola zazwyczaj odnosi się do cząsteczek czy atomów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby można było mówić o molu samochodów czy molu ludzi na świecie. Dla wyobrażenia jak wiele cząsteczek składa się na jeden mol policzmy, ile moli ludzi mieszka na całym świecie. Wiadome jest, że na całej kuli ziemskiej mieszka ponad 6 miliardów ludzi czyli 6 · 109. Okazuje się, że jest to liczba znacznie mniejsza od liczby cząstek w jednym molu czyli  6,022  · 1023.  Zatem, na świecie występuje mniej ludzi niż jedna miliardowa część mola.

Pokazuje ona, jak znikomo małe rozmiary i masy mają atomy i cząsteczki. Posługiwanie się w praktyce laboratoryjnej i przemysłowej tak małymi jednostkami nie miałoby praktycznego znaczenia, tym bardziej, że pojedyncze atomy i cząsteczki są niedostrzegalne.

Zastanówmy się jak obliczyć, ilu molom odpowiada dana „porcja” elementów? Posłuży  do tego wspomniana wcześniej liczba Avogadra. Liczba moli danej substancji to liczba drobin (np. atomów) podzielona przez liczbę Avogadra. Zależność tę przedstawia wzór:

\(n = \dfrac{N}{N_A}\)

\(n \) – liczba moli

\(N\) – liczba elementów

\(N_A\) – liczba Avogadra

Policzmy zatem, ilu molom siarki odpowiada liczba atomów siarki równa 12,044 · 1023?

Wystarczy, że liczbę 12,044 · 1023 podzielimy przez odpowiadającą jednemu molowi liczbę Avogadra czyli 6,022 · 1023 otrzymamy wynik 2 mole. Zatem 12,044  · 1023 atomów siarki to dwa mole siarki.

Warto zauważyć, że zdecydowanie łatwiej posługiwać się jednostkami jakimi są mole. Podobnie jak łatwiej jest kupić 5 paczek balonów zamiast 100 sztuk balonów.

Mol Wasze opinie

3×3 =