Eszkola

Wzory na liczbę moli wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na liczbę moli mają postać:

\(n= \dfrac{m_s}{M}\)


\(n = \dfrac{V}{V_{mol}}\)


\(n = \dfrac{N}{N_A}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(n\) - liczba moli \([mol]\)

\(m_s\) - masa substancji rozpuszczonej \([g]\)

\(M\) - masa molowa \([\dfrac{g}{mol}]\)

\(V\) - objętość gazu \([dm^3]\)

\(V_{mol}\) - objętość molowa gazu \([\dfrac{dm^3}{mol}]\)

\(N\) - liczba drobin (cząstek, atomów, elektronów), np. [atom], [cząsteczka], [elektron]

\(N_A\) - liczba Avogadra \(N_A = 6,022 \cdot \: 10^{23} \: [\dfrac{drobin}{mol}] \: lub \: [\dfrac{1}{mol}]\)


W układzie SI jendostką: masy molowej jest \(\dfrac{kg}{mol}\), objętości \(m^3\), objętości molowej \(\dfrac{m^3}{mol}\), natomiast powyższe jednostki są powszechnie stosowane.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(g\) - gram

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(cm^3\) - centymetr sześcienny

\(m^3\) - metr sześcienny

Równanie Clapeyrona

Wzory na liczbę moli - jak stosować w praktyce?

2+8 =