Eszkola

Równanie Clapeyrona wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równanie  Clapeyrona ma postać:

\(pV = nRT\)

Wyjaśnienie symboli:

\(p\) - ciśnienie gazu \([Pa = \dfrac{N}{m^2}]\)

\(V\) - objętość gazu \([m^3]\)

\(n\) - liczba moli \([mol]\)

\(T\) - temperatura gazu \([K]\), \(T = t[^o  C]  + 273,16\)

\(R\) - uniwersalna stała gazowa \(R = 8,31 \dfrac{J}{mol \cdot K} = \dfrac{N \cdot m}{mol \cdot K} =\dfrac{Pa \cdot m^2 \cdot m}{mol \cdot K} = \dfrac{hPa \cdot dm^3}{mol \cdot K}\)


Równanie Calepyrona, zwane również równaniem stanu gazu doskonałego pozwala na obliczenie objętości gazu w dowolnych warunkach.


Jednostki:

\(Pa\) - paskal

\(m^3\) - metr sześcienny

\(mol\) - mol

\(K\) - kelwin

\(g\) - gram

\(J\) - dżul

\(hPa\) - hektopaskal

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(^o  C\) - stopień Celsjusza

Wzór na liczbę moli

Równanie Clapeyrona - jak stosować w praktyce?

5×1 =