Eszkola

Wzory na stężenie procentowe roztworu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na stężenie procentowe roztworu ma postać:

\(C_p  = \dfrac{m_s}{m_r} \cdot 100 \%\) = \(\dfrac{m_s}{m_s + m_{rozp}} \cdot 100 \%\)

Powyższy wzór przedstawia stężenie procentowe wyrażone w procentach wagowych (masowych). Jest to gramów substancji rozpusczonej w 100 g roztworu.

\(C_p  = \dfrac{V_s}{V_r} \cdot 100 \%\)

Powyższy wzór przedstawia stężenie procentowe wyrażone w procentach objętościowych. Jest to liczba cm3 substancji rozpusczonej w 100 cm3 roztworu.

Wyjaśnienie symboli:

\(C_p\) - stężenie procentowe \([\%]\)

\(m_s\) - masa substancji rozpuszczonej \([g]\)

\(m_r\) - masa roztworu \([g]\)

\(m_{rozp}\) - masa rozpuszczalnika \([g]\)

\(V_s\) - objętość substancji \([dm^3]\)

\(V_r\) - objętość roztworu \([dm^3]\)


Jednostki:

\(\%\) - procent

\(g\) - gram

\(dm^3\) - decymetr sześcienny


Wzór na stężenie molowe roztworu

Wzór na liczbę moli
\([dm3]\)

Wzory na stężenie procentowe roztworu - jak stosować w praktyce?

8-3 =

Oprócz - wzór na wzory na stężenie procentowe roztworu może Ci się przydać