Eszkola

Wzór na stężenie molowe roztworu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzory na stężenie molowe roztworu

Wzory na stężenie molowe roztworu mają postać:

\(c_m = \dfrac{n}{V_r} = \dfrac{m_s \cdot d_r}{M \cdot m_r}\)

Związek między stężeniem molowym a procentowym:

\(c_m = \dfrac{c_p \cdot d_r}{100 \% \cdot M}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(c_m\) - stężenie molowe \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\(c_p\) - stężenie procentowe \([\%]\)

\(n\) - liczba moli \([mol]\)

\(M\) - masa molowa \([\dfrac{g}{mol}]\)

\(m_r\) - masa roztworu \([g]\)

\(V_r\) - objętość roztworu \([dm^3]\)

\(d_r\) - gęstość roztworu \([\dfrac{g}{dm^3}]\)

Stężenie molowe roztworu wyraża liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu. Jednostką stężenia molowego w układzie SI jest \(\dfrac{mol}{m^3}\) jednak powyższe jednostki są powszechnie stosowane.


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(g\) - gram

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(\%\) - procent


Wzory na stężenie procentowe roztworu

Wzór na liczbę moli

Wzór na miano roztworu


Wzór na stężenie molowe roztworu - jak stosować w praktyce?

5×5 =