Eszkola

Wzór na miano roztworu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na miano roztworu ma postać:

\(T = \dfrac{m_s}{V}\)

lub


\(T = \dfrac{c_m \cdot M}{1000}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(T\) - miano roztworu \([\dfrac{\frac{mol}{dm^3} \cdot \frac{g}{mol}}{\frac{cm^3}{dm^3}} = \dfrac{mol}{dm^3} \cdot \dfrac{g}{mol} \cdot \frac{dm^3}{cm^3l} = \dfrac{g}{cm^3}\)

\(m_s\) - masa substancji rozpuszczonej \([g]\)

\(V\) - objętość roztworu \([cm^3]\)

\(c_m\) - stężenie molowe \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\(M\) - masa molowa substancji \([\dfrac{g}{mol}]\)


Miano roztworu określa liczbę gramów substancji oznaczanej zawartą w 1 cm3 roztworu.


Jednostki:

\(g\) - gram

\(cm^3\) - centymetr sześcienny

\(dm^3\) - decymetr sześcienny

\(mol\) - mol


Wzory na stężenie procentowe roztworu

Wzór na liczbę moli

Wzór na miano roztworu - jak stosować w praktyce?

6-1 =