Eszkola

Wzory na ruchliwość jonów wzór

Wzory na ruchliwość jonów:

- kationu:
\(u_+=\cfrac{\lambda_+}{z_+F}\)

- anionu: 
\(u_-=\cfrac{\lambda_-}{z_-F}\)

gdzie:  

\(u_+\) - ruchliwość kationu \([\cfrac{m^2}{v\cdot s}]\),

\(u_-\) - ruchliwość anionu \([\cfrac{m^2}{v\cdot s}]\),

\(\lambda_+\) - przewodność molowa kationu \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(\lambda_-\) - przewodność molowa anionu \([\cfrac{S\cdot cm^2}{mol}]\),

\(z_+\) - ładunek kationu,

\(z_-\) - ładunek anionu,

\(F\) - stała Faradaya \(F= 9,6485 3365\cdot 10^4[\cfrac{C}{mol}]\).Wzory na ruchliwość jonów - jak stosować w praktyce?

6×4 =