Eszkola

Wzór na równanie Van Deemtera wzór

Równanie przedstawiające zależność wysokości półki teoretycznej od średniej liniowej prędkości przepływu fazy ruchomej przez kolumnę, które ma postać:

\(H=A+\dfrac{B}{\bar{u}}+C_s\bar{u}+C_m\bar{u}+C_{sm}\bar{u}\)

gdzie:

\(H\) - wysokość półki teoretycznej \([cm]\),

\(\bar{u}\) - średnia liniowa prędkość przepływu fazy ruchomej przez kolumnę \([\frac{cm}{s}]\),

\(A\) - dyfuzja wirowa \([\frac{1}{cm^2\cdot s}]\),

\(B\) - dyfuzja podłużna w fazie ruchomej \([\frac{cm^2}{s}]\),

\(C_s\) - opór przenoszenia masy związany z fazą stacjonarną,

\(C_m\) - parametr związany z nierównomiernym przesuwaniem się sorbatu wzdłuż kolumny,

\(C_{sm}\) - parametr wpływający na wysokość półki teoretycznej.

W przypadku chromatografii gazowej wielkości \(C_m\) i \(C_{sm}\) można zaniedbać, gdyż są nieznaczące. Powyższe równanie można uprościć do postaci:

\(H=A+\frac{B}{\bar{u}}+C_s\bar{u}\)

Wzór na równanie Van Deemtera - jak stosować w praktyce?

5-1 =