Eszkola

Wzór na ładunek elektryczny

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ładunek elektryczny ma postać:

\(q = I \cdot t\)

Wyjaśnienie symboli:

\(q\) - ładunek elektryczny \([A \cdot s = \dfrac{C}{s} \cdot s = C]\)

\(I\) - natężenie prądu \([A]\)

\(t\) - czas przepływu prądu \([s]\)


Jednostki:

\(C\) - kulomb

\(A\) - amper

\(s\) - sekundaI prawo Faradaya

II prawo Faradaya

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności

Wzór na wydajność prądowa