Eszkola

Wzór na współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny)

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) ma postać:

\(k = \dfrac{M}{nF}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(k\) - współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) \([\dfrac{\frac{g}{mol}} {\frac{C}{mol}} = \dfrac{g}{mol} \cdot \dfrac{mol}{C}= \dfrac{g}{C}]\)

\(M\) - masa molowa substancji wydzielonej na elektrodzie \([\dfrac{g}{mol}]\)

\(n\) - liczba elektronów wymienianych w procesie połówkowym \([-]\)

\(F\) - stała Faradaya  \(F = 96500 \dfrac{C}{mol}\)


Jednostką równoważnika elektrochemicznego w układzie SI jest \(\dfrac{kg}{C}]\)


Jednostki:

\(g\) - gram

\(C\) - kulomb

\(s\) - sekunda


I prawo Faradaya

II prawo Faradaya

Wzór na ładunek elektryczny

Wzór na wydajność prądowa

Wzór na współczynnik proporcjonalności (równoważnik elektrochemiczny) - jak stosować w praktyce?

1+2 =