Eszkola

Wzór na wydajność prądowa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na wydajność prądowa ma postać:

\(w_x = \dfrac{m_1}{m_F} \cdot 100 \% = \dfrac{q_x}{q_0} \cdot 100 \%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(w_x\) - wydajność prądowa \([\%]\)

\(m_1\) - masa wydzielonego produktu \([g]\)

\(m_F\) - masa obliczona z prawa Faradya \([g]\)

\(q_x\) - częśc ładunku zużyta przez wydzielającą się substancję \([F]\)

\(q_0\) - całkowity ładunek docierający do elektrody \([F]\)


Wydajność prądowa jest to część ładunku, która została wykorzystana przez wydzielającą się substancję.


Jednostki:

\(\%\) - procent

\(F\) - farad

\(g\) - gram


Wzór na wpółczynnik proporcjonalności

I prawo Faradaya

II prawo Faradaya

Wzór na ładunek elektryczny

Wzór na wydajność prądowa - jak stosować w praktyce?

9+2 =