Eszkola

II prawo Faradaya wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Masy substancji wydzielonych w elektrolizerze na elektrodach podczas przepływu tego samego ładunku są wprost proporcjonalne do ich mas równoważnikowych:

\(\dfrac{m_1}{m_2} = \dfrac{M_{R_1}}{M_{R_2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_1, m_2\) - masy substancji wydzielonych na elektrodach \([g]\)

\(M_{R_1}, M_{R_2}\) - masy równoleżnikowe substancji \([g]\)


Jednostki:

\(g\) - gramI prawo Faradaya

Wzór na wpółczynnik proporcjonalności

Wzór na ładunek elektryczny

Wzór na wydajność prądowa

II prawo Faradaya - jak stosować w praktyce?

1×5 =