Eszkola

Wzór na promień jądra atomowego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na promień jądra atomowego ma postać:

\(r = r_0 \sqrt{A}\)

lub

\(r = 1,2 \cdot A^{1/3}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(r\) - promień jądra atomowego \([m], \: [fm]\)

\(r_0\) - stała  \(r_0 = 1,2 \cdot 10^{-15} \: m\)

\(A\) - liczba masowa pierwiastka \([-]\)

\(1 \: fm = 10^{-15} m\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(fm\) - femtometrWzór na szybkość rozpadu promieniotwórczego

Prawo rozpadu promieniotwórczego

Wzór na okres połowicznego rozpadu (zaniku)

Wzór na aktywność źródła promieniowania


Wzór na promień jądra atomowego - jak stosować w praktyce?

7-4 =