Eszkola

Wzór na szybkość rozpadu promieniotwórczego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na szybkośćrozpadu  promieniotwórczego ma postać:

\(v = \lambda \cdot N\)

Wyjaśnienie symboli:

\(v\) - szybkość rozpadu promieniotwórczego

\(\lambda\) - stała rozpadu promieniotwórczego

\(N\) - liczba jąder promieniotwórczych

Przemiany promieniotwórcze są reakcjami I rzędu. Szybkość takiej przemiany zależy od zgromadzonej ilości materiału (im więcej zgromadzonego materiału w jednym miejscu tym szybciej się on rozpada).


Prawo rozpadu promieniotwórczego

Wzór na okres połowicznego rozpadu (zaniku)

Wzór na aktywność źródła promieniowania

Wzór na promień jądra atomowego