Eszkola

Wzór na współczynnik równoważności redoksymetryczny wzór

Wzór na współczynnik równoważności redoksymetryczny ma postać:

\(f_A=\cfrac{n_A}{n_e}\)

gdzie:

\(f_A\) - współczynnik równoważności redoksymetryczny reagenta \(A\),

\(A\) - wzór chemiczny lub symbol umowny reagującego składnika,

\(n_A\) - liczebność materii reagneta \(A\) (wnosząca jeden mol cząsteczek lub 1 cząsteczka reagenta),

\(n_e\) - liczebność materii elektronów.Wzór na współczynnik równoważności redoksymetryczny - jak stosować w praktyce?

6-4 =