Eszkola

Wzór na wydajność bezwzględną procesu chemicznego wzór

Wzór na wydajność bezwzględną procesu chemicznego ma postać:

\(W_b=\dfrac{m_p}{m_s}\)

gdzie:

\(W_b\) - wydajność bezwzględna \([-]\),

\(m_p\) - ilość produktu \([kg]\),

\(m_s\) - ilość substratu zużyta do wytworzenia produktu \([kg]\).Wzór na wydajność bezwzględną procesu chemicznego - jak stosować w praktyce?

3×3 =