Eszkola

Wzór na wydajność produkcji

Wzór na wydajność produkcji ma postać:

\(z=\cfrac{N}{0,7\cdot t}\)

gdzie:

\(z\) - wydajność produkcji \([\cfrac{szt}{h}]\),

\(N\) - wielkość zamówienia \([szt]\),

\(t\) - czas realizacji zamówienia \([h]\).