Eszkola

Wzór na wydajność objętościową sprężarki rzeczywistej wzór

Wzór na wydajność objętościową sprężarki rzeczywistej ma postać:

\(\dot V_r=\lambda V_{sk}n\)

gdzie:

\(\dot V_r\) - wydajność objętościowa sprężarki rzeczywistej \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\lambda\) - stopień dostarczania sprężarki \([-]\),

\(V_{sk}\) - objętość skokowa \([m^3]\),

\(n\) - prędkość obrotowa sprężarki \([\cfrac{1}{s}]\).Wzór na wydajność objętościową sprężarki rzeczywistej - jak stosować w praktyce?

6+3 =