Eszkola

Wzór na wydajność chłodniczą sprężarki wzór

Wzór na wydajność chłodniczą sprężarki ma postać:

\(\dot Q_o=\dot mq_o\)

gdzie:

\(\dot Q_o\) - wydajność chłodnicza sprężarki \([W]\),

\(\dot m\) - strumień masy czynnika chłodniczego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(q_o\) - jednostkowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór na wydajność chłodniczą sprężarki - jak stosować w praktyce?

9-2 =