Eszkola

Wzór na rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego

Wzór na rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego ma postać:

\(\dot m_r=\dot V_r\rho_{ss}\)

gdzie:

\(\dot m_r\) - rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\dot V_r\) - rzeczywista wydajnościowa objętość sprężarki \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\rho_{ss}\) - gęstość czynnika zasysanego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).