Eszkola

Wzór na rzeczywistą moc napędową sprężarki wzór

Wzór na rzeczywistą moc napędową sprężarki ma postać:

\(P_r=\cfrac{\dot m_rl_r}{\eta_m}\)

gdzie:

\(P_r\) - rzeczywista moc napędowa sprężarki \([W]\),

\(\dot m_r\) - rzeczywisty strumień masy czynnika chłodniczego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(l_r\) - jednostkowa techniczna praca sprężania rzeczywistego \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(\eta_m\) - sprawność mechaniczna sprężarki (dla sprężarek o układzie cylindrów "V" lub "W" ηm=0,80÷0,85) \([-]\).Wzór na rzeczywistą moc napędową sprężarki - jak stosować w praktyce?

4×3 =