Eszkola

Wzór na współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody wzór

Wzór na współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody ma postać:

\(N_d=\cfrac{Q_{maxd}}{Q_{śrd}}\)

gdzie:

\(N_d\) - współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody \([-]\),

\(Q_{maxd}\) - maksymalne dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{d}]\),

\(Q_{śrd}\) - średnie dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{d}]\).Wzór na współczynnik maksymalnego dobowego zużycia wody - jak stosować w praktyce?

5×6 =