Eszkola

Wzór na maksymalne godzinowe zużycie wody wzór

Wzór na maksymalne godzinowe zużycie wody ma postać:

\(Q_{maxh}=N_h\cdot Q_{śrh}\)

gdzie:

\(Q_{maxh}\) - maksymalne godzinowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(N_h\) - współczynnik nierównomierności godzinowej \([-]\),

\(Q_{śrh}\) - średnie godzinowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{h}]\).Wzór na maksymalne godzinowe zużycie wody - jak stosować w praktyce?

8+4 =